SOMMERSPRINT

Sommersprint logo almost-white

La Fremtidsutviklere innovere og løse utfordringer for din bedrift i sommer

Vi gjentar fjordårets suksess og lar tverrfaglige tema med masterstudenter utvikle fremtidsrettede løsninger for din bedrift!
Akuna og Mindo fasiliteter prosessen gjennom hele sommeren - slik at dere kan nyte ferien samtidig som bedriften utvikler seg .
Vil du høre mer om hvordan din bedrift kan utnytte sommerferien  til innovative prosjekter dere aldri finner tid til å gjennomføre?

Vi har mottatt din interesse og kontakter deg snarest!
Oops! Noe gikk galt ved innsendingen, vennligst prøv igjen.

Meld interesse og vi kontakter deg

Desktop and Mobile illustration

Bruk sommeren til å få din bedrift i innovativ toppform!

Innovasjonskraft, nytt markedsføringspotensial, inspirasjon og objektiv innsikt er kanskje nettopp hva din bedrift har behov for i sommer? Lyst til å høre mer? 

Illustrasjon av fasene i sommersprinten for bedrift

Sommersprint er konseptet som skal hjelpe din bedrift med å rigge seg for det fremtiden bringer. Omgivelsene er i stadig endring, og for å imøtekomme stadig nye krav må vi evne å tenke nytt. Men hva om bedriften selv ikke er rigget for å drive rask innovasjon, "ikke har tid", eller mangler kunnskap og kompetanse?

Vi har dyktige masterstudenter som kan stå for nytenking, innovasjon og fremdrift i din bedrift i løpet av sommermånedene. Masterstudentene kaller vi Fremtidsutviklere, og med hver deres faglige bakgrunn utgjør de en sentral brikke i utviklingen av fremtidens løsninger for nåtidens bedrifter. Ved siden av deres fagkompetanse vil de by på nye perspektiver, ung innovasjonskraft, digital kompetanse, helt fersk kunnskap og stort engasjement.

Get Started

Akuna og Mindo har utviklet sprint-metodikken som utgjør den seks uker lange Sommersprinten Fremtidsutviklerne jobber etter. Akuna og Mindo fungerer også som fasilitatorer som følger opp Fremtidsutviklerne, sørger for profesjonell gjennomføring av konseptet og kvalitetssikrer både retning og leveranse. På den måten kan du være trygg på at Sommersprint gir din bedrift et solid grunnlag for å kickstarte høsten 2022.

Hva sier tidligere bedrifter?

«Sommersprint ga Fauna Eksperimentet en kick-start! Det var en smart måte å bruke sommeren på, vi ble godt rigget til høstens programstart og sparte tid på både innsiktsarbeid og innkjøring.»

For Fauna Eksperimentet ga Sommersprint en pangstart på programmet som starter i august. Dette resulterte i en mye kortere innkjøringsfase der relevante problemstillinger og idéer kom til overflaten før programmet i det hele tatt var i gang. Muligheten til å få tilført nye perspektiver, idéer og konsepter fra et team på utsiden har stor verdi. Studentene pekte på viktige elementer ved både forretningsmodeller, markedsføring, verdiforslag og inntektskilder som deltakere av Fauna Eksperimentet også fant relevant.  

Sommersprint møter også Fauna Eksperimentets verdier i form av å gi tilbake. Studentene får en spennende sommerjobb, relevant arbeidserfaring og et nettverk som kan åpne dører og muligheter for veien videre – dette ønsker vi å bidra til.  

Vi takker Akuna, Mindo og studentene for en vel utført Sommersprint og håper samarbeidet fortsetter også denne sommeren!  

Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Tore Gjedebo

Fauna Eksperimentet
Initiativtaker

Sommersprint 2020 studenter og fasilitatorer på besøk hos NorgesEnergi

"For oss i NorgesEnergi var Sommersprint også en gylden mulighet for å utnytte stille sommeruker til nytenkning, og i tillegg til å gi oss en kick-start på høsten og videreføring av det pågående prosjektet."

"For NorgesEnergi var Sommersprint en mulighet til å holde farten oppe i et pågående forretningsutviklingsprosjekt samtidig som vi fikk tilført nye idéer og konsepter fra et team på utsiden av bedriften. Det sistnevnte var kanskje det viktigste, da studentene verken var farget av bedriftens historikk eller hadde inngående kunnskap om bransjen. Studentenes fokus var å tenke nytt og komme opp med idéer som kunne forenkle hverdagen til mannen i gata.

For oss i NorgesEnergi var Sommersprint også en gylden mulighet for å utnytte stille sommeruker til nytenkning, og i tillegg til å gi oss en kick-start på høsten og videreføring av det pågående prosjektet.

Akuna og Mindo er svært kompetente på hver sine områder, de er dedikerte og sikrer kvalitet både på prosess og leveranse. Vi anbefaler Sommersprint med Mindo og Akuna til bedrifter som trenger et innovasjons-dytt eller hjelp til å starte på, eller fortsette, transformasjon av bedriften."

Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Hans-Erik Ramsdal

NorgesEnergi
Administrerende Direktør

Om Akuna & Mindo

Get Started

AKUNA er et uavhengig norsk konsulentselskap etablert i 2017 med base i Stavanger. Vi utarbeider digitale strategier for veien videre. Selskapet ble etablert etter gjentatte observasjoner av bedrifter hvor en digital strategi enten ikke ble utarbeidet eller implementert grunnet manglende kompetanse, kapasitet eller gjennomføringsevne.

MINDO er et uavhengig norsk konsulentselskap etablert i 2019 med base i Kristiansand. Vi jobber med transformasjon, og hjelper etablerte virksomheter med å utvikle sin forretningsmodell. Vi har særlig fokus på....

AKUNA+MINDO har et strategisk samarbeid og har i fellesskap utviklet og levert flere prosjekter innen digitalisering og forretningsutvikling. Vi har videreutviklet SOMMERSPRINT som et eget konsept basert på våre gode erfaringer fra denne måten å jobbe på med innovasjon og utvikling.

Akuna logo bilde

AKUNA er et uavhengig norsk konsulentselskap etablert i 2017 med base i Stavanger. Vi utarbeider digitale strategier for veien videre. Selskapet ble etablert etter gjentatte observasjoner av bedrifter hvor en digital strategi enten ikke ble utarbeidet eller implementert grunnet manglende kompetanse, kapasitet eller gjennomføringsevne.

Mindo logo bilde

MINDO er et uavhengig norsk konsulentselskap etablert i 2019 med base i Kristiansand. Vi jobber med transformasjon, og hjelper etablerte virksomheter med å utvikle sin forretningsmodell til å møte dagens og morgendagens konkurranse.

AKUNA+MINDO har et strategisk samarbeid og har i fellesskap utviklet og levert flere prosjekter innen digitalisering og forretningsutvikling. Vi har videreutviklet SOMMERSPRINT som et eget konsept basert på våre gode erfaringer fra denne måten å jobbe på med innovasjon og utvikling.

Trusted by more than 800 growing companies