SOMMERSPRINT

Sommersprint logo almost-white

Er DU en Fremtidsutvikler?

Fremtidsutvikler er sommerjobben for masterstudenter som ønsker å løse fremtidens utfordringer

Illustrasjon av fasene i sommersprinten for student

Fremtidsutviklere jobber sammen i tverrfaglige team med studenter fra hele landet for å løse caser fra ulike bedrifter. Ved hjelp av en sprint-metodikk som fremmer innovative og kreative løsninger vil fremtidsutviklerne i fellesskap kunne bidra med verdifull innsikt og utvikling av våre samarbeidsbedrifter. Sommersprint varer i 6 uker og har oppstart i slutten av juni 2022.

Høres dette ut som en sommerjobb for deg? Følg Sommersprint på Facebook og bli varslet når søknadsportalen åpner.

Get Started

Er du en Fremtidsutvikler? Send oss din søknad!

Get Started

Vi ønsker å rekruttere masterstudenter som begynner på sitt 5. studieår etter sommeren 2022. En rekke studieretninger kan bidra med verdifull innsikt og mangfold i årets Sommersprint, derfor legger vi ikke føringer for studieretning så lenge du mener din kompetanse kan være viktig i møte med fremtidens utfordringer. Tidligere Fremtidsutviklere har hatt bakgrunn fra design, økonomi, markedsføring, ledelse og teknologi.

Vi søker studenter fra hele landet. Sommersprinten har ingen geografiske begrensninger da jobben utføres helt remote. Alt du trenger i jobben er kun wi-fi og en god datamaskin. Akuna og Mindo som fasiliterer Sommersprinten sørger for tilgang til de digitale verktøyene som trengs underveis.

Lurer du på noe mer om stillingen? Klikk her

Hva sier tidligere fremtidsutviklere?

"Vi ble utfordret med reelle utfordringer der kreativiteten virkelig fikk kjørt seg"

Som Fremtidsutvikler fikk jeg verdifull erfaring utenom skolebenken. I tillegg til å jobbe med tett med innovasjon, har det vært utrolig spennende å jobbe i et tverrfaglig team og oppleve hvordan ulike fagfelt angriper problemstillinger fra forskjellige vinkler.

Etter Sommersprinten med Akuna og Mindo sitter jeg igjen med essensiell arbeidserfaring, større nettverk og muligheten til å bidra til morgendagens innovative løsninger!
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Vivi

Oslo
Master i psykologi – UiO

"Remote work har kommet for å bli"

Etter å ha jobbet som Fremtidsutvikler sitter jeg igjen med mye nyttig erfaring og verdifull kunnskap. I løpet av sommeren ble jeg kjent med dyktige mennesker fra ulike steder i Norge, fikk jobbe med et spennende selskap som NorgesEnergi og har i tillegg blitt helt overbevist om at remote work er kommet for å bli.

Jeg sitter også igjen med uvurderlig lærdom etter å ha jobbet etter Akuna og Mindo sin egenutviklede sprint-metodikk. Til alle studenter som trigges av innovasjon og som i tillegg ønsker å knytte nettverk over hele landet: søk i vei!
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Irina

Tromsø
Master i Ledelse, Innovasjon og Marked - UiT

"Som en Fremtidsutvikler jobber man innovativt med å levere innovative løsninger."

Som en Fremtidsuvikler jobber man innovativt med å levere innovative løsninger. Den fleksible måten programmet er satt opp gir deg muligheten til å nyte sommeren samtidig som du får jobbet med et reelt prosjekt som skaper verdi for kunden. Erfaringen fra Sommersprinten har gitt meg et nytt perspektiv på hvordan en heldigital arbeidsprosess kan gjennomføres på en god og vellfungerende måte.

Mulighetene for videre arbeid hos Mindo og Akuna, samt kunden, kommer godt med ved siden av studiene!
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Dusan

Oslo
Datateknologi - NTNU

"Etter sommeren sitter jeg igjen med ny kunnskap, unik erfaring innen innovasjon og ett nytt nettverk."

Sommersprinten ga meg en lærerik opplevelse! Jeg er utrolig fornøyd med sommeren, søknadsprosessen var sømløs og empatisk. I løpet av sommeren som Fremtidsutvikler fikk jeg en verdifull opplevelse med remote work hvor vi brukte Miro og Whereby for å kommunisere, det ga mulighet for å jobbe tverrfaglig på tvers av Norge. Under Sommersprinten utførte vi en sprint utviklet av Akuna og Mindo for å bringe verdi til en ekte bedrift og løse deres problemstilling på kun 6 uker. 

Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Agata

Oslo
Master i Interaksjon- & Tjenestedesign- AHO

"Sommerjobben ga meg verdifull erfaring jeg senere har fått brukt for, og i tillegg får man jobbe med reelle bedrifter og caser"

I 2021 fikk jeg prøve meg på den spennende stillingen Fremtidsutvikler. Her fikk jeg blant annet lært hvordan sprint-metodikken fungerer, hvordan å effektivt  formidle informasjon og hva som skal til for å lykkes i et tverrfaglig team.

Takket være den gode veiledningen og tilbakemeldingen vi fikk langs veien, ble det en lærerik sommer hvor vi fikk være med å jobbe innovativt og utvikle nyoppstartede bedrifter.  
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Tommy

Trondheim
Master i produktutvikling og produksjon – NTNU

"Jeg vil oppfordre alle studenter til å søke om å bli Fremtidsutvikler og delta i Sommersprinten 2022."

Gjennom rollen som Fremtidsutvikler fikk jeg en unik mulighet til å få anvende teori i praksis, og gjøre dette samtidig som jeg var med å skape verdier for virkelige bedrifter.

Akunas og Mindos sprintmetodikk la til rette for at vi på teamet fikk ansvar fra dag én, noe som resulterte i et nært eierskap til arbeidsprosessen så vel som resultatet. Etter en utrolig interessant og lærerik sommer sitter jeg igjen med en mengde nye perspektiver, bekjentskaper og erfaringer jeg ikke vil være foruten.
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Anders

Bergen
Siviløkonom - NHH

"Som Fremtidsutvikler får man muligheten til å arbeide i krysningspunktet mellom teknologi og business."

En får oppleve å arbeide i tverrfaglige team som knytter sammen studenter med ulike bakgrunner/kompetanser for å løse problemstillinger som krever både teknologisk og forretningsmessig forståelse. Et hvert teammedlem vil bidra med sin unike kompetanse og jeg har fått erfaring av å arbeide med Norges fremste studenter på sitt felt gjennom sommeren.

Etter en innovasjonsprosess hos Akuna og Mindo sommeren 2020 så sitter igjen med unik erfaring som vil ha stor verdi for enhver som ønsker å arbeide i krysningspunktet senere i sin karriere.
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Alfred

Bergen
Master i Business Analytics - NHH

"Jeg anbefaler alle studenter å søke, jobben passer for alle som er kreative og villige til å lære seg noe nytt."

Sommersprint var en sommer jeg aldri kommer til å glemme. Jeg lærte utrolig mye på 2 måneder og hadde hyggelige kollegaer som bygget hverandre opp. Selv om vi jobbet remote fikk vi et bra samhold. Teamet var mangfoldig, men sammensveiset etter 8 ukers arbeid.  

Det blir spennende å se hvilke utfordringer Sommersprinten 2022 vil dreie seg om!
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Kolbjørn

Oslo
Master i Samfunnsøkonomi - UiO

Vi fasiliterer Sommersprint

Hver sprint fasiliteres med oppgavedesign, støtte og sparring underveis som sikrer kvalitet og gjennomførbarhet i sluttleveransen.

Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Eirik Sæther

Akuna

Linkedin iconE-mail icon

Eirik har spesialkompetanse i å kombinere teknologi og forretningsutvikling. I Akuna jobber Eirik med å utvikle og implementere digitale strategier for bedrifter.

Eirik sin rolle i Sommersprint vil være å fasilitere teknologisprintene samt sikre kvalitet og gjennomførbarhet i sluttleveransen.
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Marit Sæther

Mindo

Linkedin iconE-mail icon

Marit har spesialkompetanse i å videreutvikle etablerte forretningsmodeller for å møte dagens og morgendagsens konkurranse.

I Mindo jobber Marit med rådgivning og gjennomføringsstøtte til strategiske prosesser og prosjekter for økt konkurransekraft.
Portrettbilde Ellen Dybdahl

Ellen Dybdahl

Mindo

Linkedin iconE-mail icon

Ellen var under studietiden en del av Sommersprint, men etter endt mastergrad ble hun fast ansatt i Mindo som forretningsutvikler.

Spesialkompetanse innen strategisk bruk av digitale medier og er prosjektleder i Sommersprint.

Ofte stilte spørsmål

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, send oss gjerne en e-post på info@sommersprint.no

Hva er en Fremtidsutvikler?

Fremtidsutvikler er stillingstittelen vi har valgt å gi til studentene som deltar på Sommersprint. Studentene jobber teambasert med caser fra ulike bedrifter som ønsker å bruke sommeren på innovasjon og utvikling. Som student i vår Sommersprint er du derfor en sentral brikke i utviklingen av fremtidens løsninger, derav navnet Fremtidsutvikler.

Hvilke studenter ser dere etter?

Vi ser etter studenter som begynner på 5. studieår i sin mastergrad. Studieretning er ikke førende så lenge du tror at du har den rette kompetansen til å løse fremtidens utfordringer.

Tidligere Fremtidsutviklere har hatt bakgrunn fra design, økonomi, markedsføring, ledelse og teknologi.

Hvem kommer jeg til å jobbe sammen med?

Som Fremtidsutvikler vil du bli satt sammen i et tverrfaglig team med andre studenter fra hele landet, og det er primært det teamet du vil forholde deg til gjennom hele sommeren.

Akuna og Mindo vil ha det overordnede ansvaret for hvert team, noe som innebærer igangsetting, oppfølging og støtte. Vi vil også være deres nærmeste kontaktperson og fungerer som en bro mellom student-teamet og bedriften dere utvikler løsninger for.

Som Fremtidsutvikler vil du derfor jobbe tett sammen med teamet ditt, sentrale personer fra Akuna og Mindo, og etterhvert bedriften dere utvikler løsninger for.

Hvordan vil jobben som Fremtidsutvikler fungere i praksis?

I Sommersprint jobber studentene helt remote, noe som vil si at du i teorien kan sitte hvor som helst - så lenge du har tilgang på wi-fi. Vi i Akuna og Mindo gir dere tilgang på alt av nødvendige digitale verktøy, slik at du enkelt kan samhandle med teamet ditt.

Selv om Sommersprint fasiliteres av Akuna og Mindo vil hvert team bli gitt mye frihet under ansvar. Det vil si at det er opp til teamet å avtale det praktiske, slik som møtetidspunkter og gjennomføring. Så lenge teamet leverer til sine ukentlige frister kan det være rom for en eksempelvis en uforutsett telttur eller hyttetur så lenge teamet har blitt enige om det.

Vil det være noen fysiske samlinger?

Det planlegges 1 fysisk samling mot slutten
av sommersprinten for å møte teamet og presentere arbeidet som er gjort over sommeren

Hvordan er sommeren lagt opp?

Sommersprint varer i 6 uker, hvor det er beregnet 37,5 time per uke. Oppstart vil være i starten av juli.

Når åpnes det for søknader?

Vi begynner rekrutteringen for sommeren 2022 i mai! Følg gjerne med på facebook-siden til Sommersprint her.