SOMMERSPRINT

Sommersprint logo almost-white

Er DU en Fremtidsutvikler?

Søknadsprosessen åpner snart

Fremtidsutvikler er en sommerjobb for deg som er masterstudent og ønsker å løse fremtidens utfordringer

Illustrasjon av fasene i sommersprinten for student

Fremtidsutviklere jobber sammen i tverrfaglige team med studenter fra hele landet for å løse caser fra ulike bedrifter. Ved hjelp av en sprint-metodikk som fremmer innovative og kreative løsninger vil fremtidsutviklerne i fellesskap kunne bidra med verdifull innsikt og utvikling av våre samarbeidsbedrifter. Sommersprint varer i 6 uker og har oppstart i starten av juli 2021.

Høres dette ut som en sommerjobb for deg? Følg Sommersprint på Facebook og bli varslet når søknadsportalen åpner.

Get Started

Er du en Fremtidsutvikler? Send oss din søknad!

Get Started

Vi ønsker å rekruttere masterstudenter som begynner på sitt 5. studieår etter sommeren 2021. En rekke studieretninger kan bidra med verdifull innsikt og mangfold i årets Sommersprint, derfor legger vi ikke føringer for studieretning så lenge du mener din kompetanse kan være viktig i møte med fremtidens utfordringer. Tidligere Fremtidsutviklere har hatt bakgrunn fra design, økonomi, markedsføring, ledelse og teknologi.

Vi søker studenter fra hele landet. Sommersprinten har ingen geografiske begrensninger da jobben utføres helt remote. Alt du trenger i jobben som Fremtidsutvikler er derfor kun wi-fi og en datamaskin. Akuna og Mindo som fasiliterer Sommersprinten sørger for tilgang til de digitale verktøyene som trengs underveis.

Lurer du på noe mer om stillingen? Klikk her

Hva sier tidligere fremtidsutviklere?

"Remote work har kommet for å bli"

"Etter å ha jobbet som Fremtidsutvikler sitter jeg igjen med mye nyttig erfaring og verdifull kunnskap. I løpet av sommeren ble jeg kjent med dyktige mennesker fra ulike steder i Norge, fikk jobbe med et spennende selskap som NorgesEnergi og har i tillegg blitt helt overbevist om at remote work er kommet for å bli.

Jeg sitter også igjen med uvurderlig lærdom etter å ha jobbet etter Akuna og Mindo sin egenutviklede sprint-metodikk. Til alle studenter som trigges av innovasjon og som i tillegg ønsker å knytte nettverk over hele landet: søk i vei!"
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Irina

Tromsø
Master i Ledelse, Innovasjon og Marked - UiT

"Som en Fremtidsutvikler jobber man innovativt med å levere innovative løsninger."

"Som en Fremtidsuvikler jobber man innovativt med å levere innovative løsninger. Den fleksible måten programmet er satt opp gir deg muligheten til å nyte sommeren samtidig som du får jobbet med et reelt prosjekt som skaper verdi for kunden. Erfaringen fra Sommersprinten har gitt meg et nytt perspektiv på hvordan en heldigital arbeidsprosess kan gjennomføres på en god og vellfungerende måte.

Mulighetene for videre arbeid hos Mindo og Akuna, samt kunden, kommer godt med ved siden av studiene!"
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Dusan

Oslo
Datateknologi - NTNU

"Som Fremtidsutvikler får man muligheten til å arbeide i krysningspunktet mellom teknologi og business."

"Som Fremtidsutvikler får man muligheten til å arbeide i krysningspunktet mellom teknologi og business. En får oppleve å arbeide i tverrfaglige team som knytter sammen studenter med ulike bakgrunner/kompetanser for å løse problemstillinger som krever både teknologisk og forretningsmessig forståelse. Et hvert teammedlem vil bidra med sin unike kompetanse og jeg har fått erfaring av å arbeide med Norges fremste studenter på sitt felt gjennom sommeren.

Etter en innovasjonsprosess hos Akuna og Mindo sommeren 2020 så sitter igjen med unik erfaring som vil ha stor verdi for enhver som ønsker å arbeide i krysningspunktet senere i sin karriere."
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Alfred

Bergen
Master i Business Analytics - NHH

"Etter sommeren sitter jeg igjen med ny kunnskap, unik erfaring innen innovasjon og ett nytt nettverk."

"Sommersprinten ga meg en lærerik opplevelse! Jeg er utrolig fornøyd med sommeren, søknadsprosessen var sømløs og empatisk. I løpet av sommeren som Fremtidsutvikler fikk jeg en verdifull opplevelse med remote work hvor vi brukte Miro og Whereby for å kommunisere, det ga mulighet for å jobbe tverrfaglig på tvers av Norge. Under Sommersprinten utførte vi en sprint utviklet av Akuna og Mindo for å bringe verdi til en ekte bedrift og løse deres problemstilling på kun 6 uker. 

Etter sommeren sitter jeg igjen med ny kunnskap, unik erfaring innen innovasjon og et nytt nettverk."
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Agata

Oslo
Master i Interaksjon- & Tjenestedesign- AHO

Vi fasiliterer Sommersprint

Hver sprint fasiliteres med oppgavedesign, støtte og sparring underveis samt sikrer kvalitet og gjennomførbarhet i sluttleveransen

Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Eirik

Akuna

Linkedin iconE-mail icon
Eirik har spesialkompetanse i å kombinere teknologi og forretningsutvikling. I Akuna jobber Eirik med å utvikle og implementere digitale strategier for bedrifter.

Eirik sin rolle i Sommersprint vil være å fasilitere teknologisprintene samt sikre kvalitet og gjennomførbarhet i sluttleveransen.
Portrettbilde Agata Cypriak vel Czupryniak

Marit

Mindo

Linkedin iconE-mail icon
Marit har spesialkompetanse i å videreutvikle etablerte forretningsmodeller for å møte dagens og morgendagsens konkurranse.

I Mindo jobber Marit med rådgivning og gjennomføringsstøtte til strategiske prosesser og prosjekter for økt konkurransekraft.

Ofte stilte spørsmål

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, send oss gjerne en e-post på info@sommersprint.no

Hva er en Fremtidsutvikler?

Fremtidsutvikler er stillingstittelen vi har valgt å gi til studentene som deltar på Sommersprint. Studentene jobber teambasert med caser fra ulike bedrifter som ønsker å bruke sommeren på innovasjon og utvikling. Som student i vår Sommersprint er du derfor en sentral brikke i utviklingen av fremtidens løsninger, derav navnet Fremtidsutvikler.

Hvilke studenter ser dere etter?

Vi ser etter studenter som begynner på 5. studieår i sin mastergrad. Studieretning er ikke førende så lenge du tror at du har den rette kompetansen til å løse fremtidens utfordringer.

Tidligere Fremtidsutviklere har hatt bakgrunn fra design, økonomi, markedsføring, ledelse og teknologi.

Hvem kommer jeg til å jobbe sammen med?

Som Fremtidsutvikler vil du bli satt sammen i et tverrfaglig team med andre studenter fra hele landet, og det er primært det teamet du vil forholde deg til gjennom hele sommeren.

Akuna og Mindo vil ha det overordnede ansvaret for hvert team, noe som innebærer igangsetting, oppfølging og støtte. Vi vil også være deres nærmeste kontaktperson og fungerer som en bro mellom student-teamet og bedriften dere utvikler løsninger for.

Som Fremtidsutvikler vil du derfor jobbe tett sammen med teamet ditt, sentrale personer fra Akuna og Mindo, og etterhvert bedriften dere utvikler løsninger for.

Hvordan vil jobben som Fremtidsutvikler fungere i praksis?

I Sommersprint jobber studentene helt remote, noe som vil si at du i teorien kan sitte hvor som helst - så lenge du har tilgang på wi-fi. Vi i Akuna og Mindo gir dere tilgang på alt av nødvendige digitale verktøy, slik at du enkelt kan samhandle med teamet ditt.

Selv om Sommersprint fasiliteres av Akuna og Mindo vil hvert team bli gitt mye frihet under ansvar. Det vil si at det er opp til teamet å avtale det praktiske, slik som møtetidspunkter og gjennomføring. Så lenge teamet leverer til sine ukentlige frister kan det være rom for en eksempelvis en uforutsett telttur eller hyttetur så lenge teamet har blitt enige om det.

Vil det være noen fysiske samlinger?

Det planlegges 1 fysisk samling mot slutten
av sommersprinten (uke 6) for 2021

Hvordan er sommeren lagt opp?

Sommersprint varer i 6 uker, hvor det er beregnet 37,5 time per uke. Oppstart vil være i starten av juli.

Når åpnes det for søknader?

Vi har åpnet for søknader! Følg gjerne med på facebook-siden til Sommersprint her.